Wat is slaap-apneu ?

Slaap Apneu of ademstilstand is een stopzetting van de ademhaling gedurende minstens 10 seconden en dat zelfs tot 1 minuut, en meer, kan duren. Deze is te wijten aan een vernauwing van de luchtwegen die uiteindelijk de onderbreking van de luchttoevoer tot gevolg heeft.

Welke zijn de gevolgen van slaap-apneu ?

Slaap-apneu of ademstilstand brengt een vermindering van de zuurstof in het bloed met zich mee, wat kan leiden tot hartproblemen. Na een slaap-apneu geven de hersenen (gelukkig) een alarmsignaal waardoor de snurker op een brutale en luidruchtige manier opnieuw begint te ademen (en soms wakker wordt).
Vanaf een bepaalde frequentie is de slaap-apneu met de nodige ernst op te volgen. Slaap-apneu is niet alleen een ziekte die de levenskwaliteit van de snurker aanzienlijk vermindert, maar die tot ernstige cardiovasculaire gevolgen kan leiden.

 

De slaap-apneu patiƫnt slaapt slecht, wordt moe wakker, heeft concentratie problemen, valt overdag in slaap tijdens bepaalde activiteiten. De gevolgen van slaapstoornissen kunnen in bepaalde gevallen catastrofaal zijn zoals, onder andere, in slaap vallen achter het stuur.

Een vermoeden van een slaap-apneu syndroom (hoge frequentie van slaap-apneu in een zelfde nacht) moet omwille van de nefaste gevolgen van de ziekte voor het hart, noodzakelijkerwijze leiden tot een diepgaand en gespecialiseerd onderzoek.

Al naargelang de ernst van de symptomen, zullen diverse behandelingen kunnen aangeboden worden, waaronder de Snorflex voor de lichtere en matige gevallen.